Discussion:
"utildelt" område/partisjon på disken...
(too old to reply)
Eugenie
2006-10-23 18:31:06 UTC
Permalink
Raw Message
Etter at jeg nettopp har kjørt recovery på den bærbare maskinen min, ser
disken litt annerledes ut enn før :-)
Disken er på 80 gb (ca) og var tidligere delt i to partisjoner.
En del på ca 7 gb var recovery-partisjon, og er det fremdeles. Men resten
av plassen som tidligere var en stor partisjon, er ikke det lengre.

Ved å gå inn på Innstillinger > kontrollpanel > administrative verktøy >
datamaskinbehandling, ser jeg at et område står som utildelt, og er på ca
53 gb.
C:\ er nå bare i underkant av 15 gb, og det står "ok (system)" på den...

Hvordan får jeg aktivt den delen på 53 gb som står ubrukt? UTEN ekstra
programvare...!
Høyreklikker jeg på den, får jeg opp en veiviser, men jeg vet lite om slike
ting, og vil høre her først.

Kan dette utildelte området slås sammen med c:\?

Hvis ikke, hvilken partisjonstype skal jeg velge i veiviseren??
Kan velge primærpartisjon eller utvidet partisjon....

Kan noen hjelpe meg med dette?

Vet at partition magic er super til dette, men vil gjerne løse dette uten,
hvis mulig.

Og hva vil det si at c:\ står som system og ikke aktiv?

Mange spørsmål her, men lurer på så mye :-)

--
Eugenie
Asle Bjerva
2006-10-24 20:54:05 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Eugenie
Etter at jeg nettopp har kjørt recovery på den bærbare maskinen min,
ser disken litt annerledes ut enn før :-)
Disken er på 80 gb (ca) og var tidligere delt i to partisjoner.
En del på ca 7 gb var recovery-partisjon, og er det fremdeles. Men
resten av plassen som tidligere var en stor partisjon, er ikke det
lengre.
Ved å gå inn på Innstillinger > kontrollpanel > administrative
verktøy > datamaskinbehandling, ser jeg at et område står som
utildelt, og er på ca 53 gb.
C:\ er nå bare i underkant av 15 gb, og det står "ok (system)" på den...
Hvordan får jeg aktivt den delen på 53 gb som står ubrukt? UTEN
ekstra programvare...!
Høyreklikker jeg på den, får jeg opp en veiviser, men jeg vet lite om
slike ting, og vil høre her først.
Kan dette utildelte området slås sammen med c:\?
Hvis ikke, hvilken partisjonstype skal jeg velge i veiviseren??
Kan velge primærpartisjon eller utvidet partisjon....
Kan noen hjelpe meg med dette?
Vet at partition magic er super til dette, men vil gjerne løse dette
uten, hvis mulig.
Og hva vil det si at c:\ står som system og ikke aktiv?
Mange spørsmål her, men lurer på så mye :-)
Spørs om ikke recoveryprogrammet ditt har opprettet en FAT32 partisjon og
ikke en NTFS.
Det kan du lett fikse ved den innebygde konvertingen, men du kan ikke
utvide en partisjon uten videre i Windows uten å bruke et tredjepartsverktøy
som for eks. Partition Magic (som koster) eller tilsvarende gratisvarianter
http://www.thefreecountry.com/utilities/partitioneditors.shtml

Selv har jeg god erfaring med Partition Magic. Det kan det meste, og
fungerer.
AsleB;Oslo
Nora
2006-10-30 19:55:12 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Eugenie
Etter at jeg nettopp har kjørt recovery på den bærbare maskinen min, ser
disken litt annerledes ut enn før :-)
Disken er på 80 gb (ca) og var tidligere delt i to partisjoner.
En del på ca 7 gb var recovery-partisjon, og er det fremdeles. Men resten
av plassen som tidligere var en stor partisjon, er ikke det lengre.
Ved å gå inn på Innstillinger > kontrollpanel > administrative verktøy >
datamaskinbehandling, ser jeg at et område står som utildelt, og er på ca
53 gb.
C:\ er nå bare i underkant av 15 gb, og det står "ok (system)" på den...
Hvordan får jeg aktivt den delen på 53 gb som står ubrukt? UTEN ekstra
programvare...!
Høyreklikker jeg på den, får jeg opp en veiviser, men jeg vet lite om slike
ting, og vil høre her først.
Kan dette utildelte området slås sammen med c:\?
Hvis ikke, hvilken partisjonstype skal jeg velge i veiviseren??
Kan velge primærpartisjon eller utvidet partisjon....
Kan noen hjelpe meg med dette?
Vet at partition magic er super til dette, men vil gjerne løse dette uten,
hvis mulig.
Og hva vil det si at c:\ står som system og ikke aktiv?
Mange spørsmål her, men lurer på så mye :-)
Har akkurat brukt insert linux til udestruktiv forandring i
partisjonsstørrelser.
Husker ikke hvor jeg fant den, men et websøk finner sikkert noe.

nora

Loading...